facebook price-tags calendar
Завантажити документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Ради Спілки Пасічників України
14 грудня 2021 року


ПРАВИЛА

використання колективного товарного знаку
Зображення ТЗ (додаток 1 мал.1)


1. Громадською спілкою «Всеукраїнське громадське об’єднання «Спілка
пасічників України»» в установленому законом порядку зареєстровано Колективний
Товарний Знак (далі - КТЗ) - мал.1 (додаток 1), що підтверджується відповідним свідоцтвом.
2. Використання КТЗ СПасУ (мал.1), у т.ч. стікерів-голограм з його зображенням,
допускається виключно діючими членами Спілки, що підтверджується відповідним
посвідченням, за винятком тих, які позбавлені цього права у порядку визначеному цими Правилами. Надання стікерів-голограм КТЗ для використання члену Спілки відбувається при умовах: дійсне членство в Спілці (наявність посвідчення і повної сплати щорічних внесків (з перевіркою інформації про їх сплату за поточний рік), наявність реєстрації пасіки і потужності на ім’я члена Спілки (ветеринарно-санітарний паспорт пасіки та рішення про реєстрацію потужності) та лабораторних досліджень бджолопродукції з пасіки члена Спілки (позитивні результати на рік отримання стікерів), щоб гарантувати споживачу якість та безпечність продукції, промаркованої стікерами-голограмами КТЗ СПасУ, а також надання інформації про обсяг продукції, яку планується промаркувати стікерами-головграмами (для визначення кількості потрібних стікерів), або етикетки власної бджолопродукції з пасіки члена Спілки.
Спілка не здійснює виготовлення та продаж таких стікерів-голограм, а лише контролює їх замовлення та використання, а також вводить обмеження щодо використання, які
передбачено цими Правилами.
3. Члени Спілки можуть використовувати для маркування своєї бджолопродукції
стікери-голограми із зображенням зареєстрованого КТЗ, які надаються Виконавчим
Директором Спілки. Виконавчий Директор подає на затвердження Ради Спілки макет голограми із зображенням КТЗ, замовляє його (попередньо оплачене членом Спілки) виготовлення та поширення серед членів Спілки, які виявили бажання отримати стікери-голограми КТЗ СПасУ і авансом (предоплата) оплатили його виготовлення суб’єкту господарювання, який здійснює таку діяльність; розміщує оголошення про події, які стали підставою для застосування штрафних балів до члена Спілки або позбавлення його доступу до подальшого використання КТЗ (обмеження); організовує перевірки (без попередження) дотримання («доброчесності») та вимог п. 9.2.1 членів Спілки при використанні КТЗ і нараховує відповідні штрафні бали, про що повідомляє члена Спілки протягом 24 годин. 
Члени Спілки надають допомогу Виконавчому Директору у проведенні вказаних
перевірок, сприяють виявленню осіб, які незаконно використовують КТЗ.
4. Використання КТЗ та голограм з його зображенням третіми особами (не членами Спілки) забороняється. Незаконне використання КТЗ переслідується по закону.
5. Бджолопродукція (мед), яка маркується КТЗ, повинна бути отриманою на
особистій зареєстрованій пасіці члена Спілки.
Всю відповідальність за якість своєї бджолопродукції (меду) несе особисто член Спілки, який повинен дотримуватися правил особистої гігієни та виключити можливість попадання сторонніх предметів в бджолопродукцію (мед), проводити відповідні лабораторні дослідження.
За невідповідність якості бджолопродукції (меду) діючому Стандарту член Спілки отримує штрафні бали відповідно до Системи штрафів (п.9).
На всіх етапах виробництва, зберігання і реалізації бджолопродукції (меду) член Спілки повинен керуватися вимогами чинного законодавства.
Основні вимоги щодо якості: відповідність Вимогам щодо меду; не допускається штучна зміна консистенції меду (нагрів та інш.).
Фасування меду: мед після відкачування з стільників фасується в чисту і суху тару для харчових продуктів.
Обрана тара повинна забезпечувати: герметичне зберігання продукту, привабливий
зовнішній вигляд, збереження продукту при переміщенні. Температура зберігання меду - не вище 20°C. Термін зберігання меду в герметично закритій тарі - 2 роки від дати пакування.
Маркування меду повинно містити (як мінімум) інформацію про: сорт, рік збору, регіон збору, основні медоноси, дату відкачки та дату пакування, прізвище та ініціали члена Спілки, конт.телефон, ел.адресу або поштову адресу, масу нетто.
6. За недотримання даних Правил член Спілки отримує штрафні бали відповідно до Системи штрафів (від 50 до 100 штрафних балів).
Максимальний розмір штрафних балів для члена Спілки – 100 (сто) балів.
Якщо член Спілки набрав максимальний розмір штрафних балів (100), то на сайті Спілки виставляється відповідне оголошення і він втрачає доступ до розміщення КТЗ на своїй бджолопродукції.
7. Рада Спілки залишає за собою право вносити до цих Правил зміни і доповнення, які вступають в силу з моменту публікації.
8. Текст діючої редакції Правил завжди доступний за ел.адресою: https://spasu.org
9. Система штрафів для членів Спілки, які бажають продавати бджолопродукцію (мед) з використанням КТЗ:
9.1. Загальні положення
9.1.1. Член Спілки, який бажає продавати бджоло продукцію (мед) з використанням
(маркуванням) КТЗ, повинен керуватися цими Правилами. За недотримання Правил він отримує штрафні бали. Якщо він набрав 100 штрафних балів, то на сайті Спілки
виставляється відповідне оголошення про втрату доступ до розміщення КТЗ на своїй бджолопродукції та назавжди позбавляється можливості отримання голограм із
зображенням КТЗ.
9.1.2. Нарахування штрафних балів проводиться Виконавчим Директором Спілки при настанні певних подій, про що повідомляються члену Спілки.
9.2. Основні принципи
9.2.1. Порушення базових принципів обмежує та позбавляє подальшого доступу члена Спілки до використання КТЗ:

 


                 

9.2.2. Підставами для проведення перевірок подій, вказаних у п. 9.2.1, для Виконавчого
Директора є усні або письмові звернення будь-яких осіб, публікації у соціальних мережах та ЗМІ.
10. Прикінцеві положення
10.1. Рада Спілки залишає за собою право вносити в Систему штрафів зміни і доповнення, які вступають в силу з моменту публікації.
10.2. Маркування КТЗ на власній бджолопродукції членом Спілки свідчить про його
обізнаність щодо умов даних Правил та обов’язку їх дотримання та виконання