facebook price-tags calendar

1. Відповідно до п.3.9.1 Статуту спілки пасічників прийом до Спілки здійснюється шляхом подання заяви до колективного члена Спілки(районної, спілки підприємства чи організації). Термін розгляду заяви – 1(один) місяць здня подання. Прийом членів до Спілки здійснюєтьсяРадою відповідного колективного члена з видачею уніфікованого членського квитка єдиного зразка.

2. У випадку відсутності первинної територіальної організації Спілки, заява про вступ надсилається поштою або електронним зв’язкомбезпосередньо до центрального офісу Спілки пасічників України: 19, Академіка Заболотного вул., м. Київ, 03680 або e-mail. До заяви обов’язково додаються 2 кольорових фото або скрін-копія (у випадку електронної заяви).

3. Колективні члени Спілки пасічників подають відповідну заяву про прийом до СПасУ на адресу Ради Спілки (п.3.9 Статуту), з додаваннямсписків розгорнутих своїх членів.

4. Згідно з п.5.10 Статуту член Спілки сплачує вступний внесок (сплачується одноразово при вступі), який становить 120,00 грн.(сто двадцятьгрн..).

Якщо виникнуть питання звертайтесь до Сушко Тетяни

тел. (067)459-54- 44.